به گزارش خبرنگاری فاطمیون محفل انس باقران کریم و جز خوانی ویژه ماه مبارک رمضان همه روزه با حضور خواهران در حسینیه سیدالشهدا (ع )با همکاری پایگاه کوثر و کانون فرهنگی هنری میثاق برگزار میگردد.