به گزارش خبرنگاری فاطمیون طرح جز خوانی قرآن کریم واحد خواهران در شب نیمه ی ماه مبارک رمضان در جوار امامزاده شاه ابوزکریا(ع)برگزار گردید./