به گزارش خبرنگاری فاطمیون برنامه محافل قرانی فاطمیون روستای نصیرآباد به شرح زیر میباشد:

پنج شنبه مورخ 23 دیماه 95 ساعت 7شب ............منزل حسین رنجبر(ویژه برادران)

جمعه مورخ 24 دیماه95 ساعت3عصر   .................منزل غلام قاسمی همراه با دعای توسل (ویژه خواهران)

پنج شنبه مورخ 30 دیماه95 ساعت 7شب .............منزل احمد چوگان سنبل(ویژه برادران)

پنج شنبه مورخ30 دیماه95ساعت6عصر  ................منزل محمد رستمی همراه با دعای توسل (ویژه خواهران)

پنج شنبه مورخ7بهمن ماه95 ساعت 7شب..............منزل محمدرضا ترک نیمروز(ویژه برادران)

جمعه مورخ 8 بهمن ماه95 ساعت3عصر..................منزل علی پرهازه همرا با دعای توسل(ویژه خواهران)

پنج شنبه مورخ15بهمن ماه95 ساعت 7شب............منزل آقای اکبر آبسالان(ویژه برادران)

جمعه مورخ16بهمن ماه95 ساعت3عصر..................منزل والده حاج ناصر غلامی(ویژه خواهران )

پنج شنبه مورخ22بهمن ماه95ساعت7شب.............منزل آقای یعقوب پرهازه (ویژه برادران )

جمعه مورخ23بهمن ماه95ساعت 3عصر...............منزل آقای عقیل غلامی(ویژه خواهران )

انتهای پیام/