اعتکاف، لحظه های ناب با خدا بودن. ...

به گزارش خبرنگاری فاطمیون؛مراسم معنوی اعتکاف در سال 96با همکاری هیئت اجرایی اعتکاف با حضور 70نفر از معتفکین در مسجد علی ابن ابیطالب (ع )برگزار گردید.