به گزارش خبرنگاری فاطمیون :اهالی روستای نصیراباد در آخرین جمعه از ماه صفر یک دیگ آش به نیت نزول برکت آسمانی در حسینیه حضرت سید الشهدا (ع) پخت کردند.

ابتدا در مراسم زیارت عاشورا خوانده شد سپس روحانی محترم آقای بذرافکن در منبر حضرت رسوا الله(ص) مردم را موعظه کردند دعایی به جهت نزول باران خوانده شد ودر نهایت آش پخت شده در بین مردم توضیح گردید.

لازم به ذکر است که این اقدام زیبا کاملا خود جوش بوده و هر کس به همت خود در مواد مورد نیاز آش سهیم شده است.