ماه رجب ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل"ماه ولایت و برافروختن چراغ معرفت در شبستان وجود و ماه اعتکاف است و اعتکاف خود نیز فرصت بندگیست و تمرین سه روز عاشقی

بدین منظور در سال 95 مراسم معنوی اعتکاف با همکاری اهالی  روستای نصیراباد و روحانیون محترم در مسجد علی ابن ابیطالب(ع) برگزار شدابتدا با هماهنگی مسؤول ستاد اعتکاف ، به قسمت خواهران رفتم، فضای معنوی و نورانی آنجا حاکم بود، مادران و دختران زیادی معتکف شده بودند، از هر قشر، و از هر سن و سالی، اما آنها با تفاوت‌های ظاهریشان فقط یک کار انجام می‌دادند آن هم عبادت بود.بعضی از خانم‌ها به تنهایی در گوشه ای از مسجد در حال خواندن ادعیه یا قرآن کریم بودند، برخی هم گروهی تشکیل داده بودند و با یکدیگر دعا می‌خواندند. در این بین تعدادی هم هنوز از خواب بیدار نشده بودند و در آن همهمه و شلوغی آن چنان به خواب رفته بودند که ناگفته پیدا بود که شب گذشته را بیدار و مشغول عبادت بودند

خبرنگار فاطمیون نصیر آباد